Avocat Nechita Teodora

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Telefon: 0740 422 149

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Cabinet de avocat Nechita Teodora, Iași, dedică toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. După fiecare actualizare, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia.

A. Introducere

 1. Confidențialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi și vom dedica toate eforturile să o protejăm. Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica Cabinetului de avocat Nechita Teodora, Iași, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 2. Acordarea consimțământului asupra utilizării cookie-urilor în concordanță cu termenii acestei politici de confidențialitate atunci când vizitați pentru prima dată website-ul nostru, ne permite să utilizăm tehnologiile bazate pe cookie-uri de fiecare dată când vizitați website-ul nostru.

B. Colectarea datelor cu caracter personal

Prin interacțiunea cu website-ului nostru, pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 1. informații despre computer, inclusiv adresa IP și locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și a sistemului de operare;

 2. informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare și durata vizitei;

 3. informații precum numele dvs., adresa dvs. de email, numărul de telefon, pe care le introduceți atunci când vă înregistrați sau ne contactați de pe website-ul nostru;

 4. alte informații pe care le introduceți în timp ce utilizați serviciile de pe website-ul nostru;

 5. informații conținute în orice comunicări pe care ni le trimiteți prin email sau prin intermediul website-ului nostru.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

C. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate pentru:

 1. administrarea website-ului și a activității noastre;

 2. furnizarea serviciilor achiziționate prin intermediul website-ului nostru;

 3. trimiterea de documente (facturi, notificări de plată etc.) către dvs. și colectarea plăților de la dvs.;

 4. trimiterea prin email de notificări solicitate în mod expres;

 5. abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dvs. referitoare la website-ul nostru;

 6. păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;

 7. verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru;

 8. alte utilizări legitime.

Dacă ne trimiteți informații personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica și vom folosi aceste informații în concordanță cu acordul dvs.

D. Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dvs. personale oricăruia dintre angajații sau consilierii noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dvs. personale:

 1. în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

 2. în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

 3. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit).

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dvs. personale către terți.

E. Păstrarea informațiilor personale

 1. Această Secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

 2. Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

 3. În pofida celorlalte dispoziții din această Secțiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

 • în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

 • dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și

 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit).

F. Securitatea datelor cu caracter personal

 1. Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

 2. Transmisia datelor cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, acestea fiind stocate pe servere securizate.

 3. Toate tranzacțiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru sunt criptate.

 4. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet sau prin intermediul altor rețele publice nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie interceptate și utilizate de către terțe părți neautorizate. Prin urmare, nu putem fi responsabili pentru vulnerabilitățile unor sisteme care nu se află sub controlul nostru.

G. Drepturile dvs.

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal.

 1. Ne puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din datele dvs. și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. Pentru a vă exercita aceste drepturi, ne puteți contacta în orice moment prin transmiterea solicitării dvs. la adresa de email: office@avocatnechita.ro.

 2. Pentru a păstra confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de email pe care ați folosit-o când ați furnizat aceste date. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea unor informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

 3. Nu avem obligația de a da curs solicitării dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestor date este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

H. Cookie-uri

 1. Website-ul nostru utilizează cookie-uri pentru a oferi o experiență de navigare cât mai plăcută și pentru a analiza modalitatea în care utilizatorii îl folosesc.

 2. Cookie-ul este un fișier care conține un identificator (un șir de litere și numere), care este trimis de un server web către un browser și care este stocat de acel browser. Identificatorul este apoi trimis înapoi la server de fiecare dată când browser-ul solicită o pagină de la acesta.

Cookie-urile pot fi cookie-uri „persistente” sau cookie-uri „de sesiune”: cookie-ul persistent va fi stocat de către browser și va rămâne valabil până la data stabilită de expirare, cu excepția cazului în care acesta este șters înainte de data de expirare; pe de altă parte, cookie-ul de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii utilizatorului, la închiderea browser-ului. Website-ul nostru folosește atât cookie-uri persistente, cât și de sesiune.

 1. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare. De asemenea, sunt utilizate pentru generarea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de website-ul nostru, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului acestuia, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 2. Website-ul nostru folosește tehnologiile puse la dispoziție de Google Sites, Google Forms și Google Analytics. Aceste tehnologii folosesc cookie-uri pentru:

 • a analiza utilizarea și performanța website-ului;

 • a salva preferințele utilizatorilor;

 • a urmări utilizatorii cât timp navighează pe website;

 • a preveni fraudele și a îmbunătăți securitatea website-ului.

Mai multe informații despre cookie-urile folosite de serviciile Google puteți găsi la adresa: https://policies.google.com/technologies/cookies. Politica de confidențialitate Google o puteți găsi la adresa: https://policies.google.com/privacy.

 1. În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookie-urilor. Consultați documentația browser-ului dvs. pentru detalii legate de controlul asupra cookie-urilor.

Blocarea tuturor cookie-urilor va avea un impact negativ asupra utilizabilității multor website-uri. Dacă blocați cookie-urile, nu veți putea utiliza toate funcțiile website-ului nostru.