Nechita Teodora

CABINET DE AVOCAT

Servicii profesionale de consultanță, asistență și reprezentare juridică în drept civil, comercial, administrativ și penal.

Telefon: 0740 422 149

Rolul avocatului

Avocatul are un rol esențial în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor, asigurând astfel respectarea principiilor de bază ale statului de drept și democrației. Dacă există cel care acuză și cel care judecă, pentru asigurarea echilibrului atât de necesar justiției, trebuie să existe și cel care apără. În caz contrar, balanța se înclină în mod necontrolat, nejustificat, iar principiile societății noastre sunt puse în pericol.

Avocatul asigură și ușurează comunicarea specifică la nivelul corespunzător dintre justițiabilul fără pregătire adecvată și instanță.

Avocatul este cel care garantează onestitate, corectitudine, loialitate și, nu în ultimul rând, confidențialitate.

Servicii oferite

Cabinetul de avocat Nechita Teodora oferă servicii profesionale de consultanță, asistență și reprezentare juridică în drept civil, comercial, administrativ și penal.


Pentru a asigura rezolvarea cât mai rapidă a problemelor dumneavoastră juridice, Cabinetul de avocat Nechita Teodora colaborează îndeaproape cu:

 • Traducători autorizați;

 • Experți contabili, tehnici sau în alte domenii;

 • Consilieri juridici;

 • Mediatori;

 • Societăți prestatoare de servicii în orice domeniu conex.

Drept civil

 • consultanță juridică;

 • redactare contracte, acte adiționale, adrese, notificări, plângeri și alte proceduri prealabile;

 • redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, căi de atac și alte acte juridice;

 • asistare şi reprezentare în fața instanțelor de judecată în cauze care au ca obiect:

- constatarea nulității absolute a clauzelor abuzive din contracte;

- dare în plată conform legii 77/2016;

- contestații la executare;

- întoarcerea executării silite;

- constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractelor;

- repunerea părților în situația anterioară constatării nulității, anulării, rezoluțiunii sau rezilierii contractelor (restituire preț, restituire bunuri);

- acțiuni în răspundere contractuală;

- obligație de a face/a nu face;

- constatarea existenței sau inexistenței unui drept patrimonial/nepatrimonial;

- obținere despăgubiri materiale/morale;

- cereri cu valoare redusă (valoarea pretențiilor nu depășește 10.000 lei);

- acțiuni în răspundere delictuală;

- litigii cu asociațiile de proprietari;

- litigii împotriva operatorilor de zbor și a agențiilor de turism în vederea obținerii despăgubirilor prevăzute de dispozițiile normative europene;

- litigii de muncă (sporuri, indemnizații, drepturi salariale, contestații ale deciziilor comisiilor de disciplină, executarea/încetarea contractului individual de muncă ș.a.);

- litigii privind asigurările sociale (contestații la decizii de pensie, grupa a II-a de muncă, sporuri ș.a.);

- divorț (cu sau fără minori, din culpă comună, din culpă exclusivă) ;

- despăgubiri și prestații compensatorii în situația desfacerii căsătoriei din vina exclusivă a unuia din soți;

- pensie de întreținere de la fostul soț;

- cereri privind exercitarea autorității părintești, stabilirea domiciliului minorului, pensie de întreținere minor, stabilire program de vizită a minorului;

- acordarea pensiei de întreținere pentru copilul major;

- partajul bunurilor comune dintre soți;

- evacuări;

- ieșire din indiviziune (partaj succesoral);

- despăgubiri în urma accidentelor rutiere (daune materiale și/sau morale);

- exequator (recunoașterea hotărârilor judecătorești străine);

- drept de proprietate intelectuală (drepturi de autor);

- plângeri contravenționale împotriva proceselor-verbale întocmite de Politie, ITM, ANPC, DSV ș.a.;

 • asistare și reprezentare în fața executorilor judecătorești în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial/patrimonial când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească/contract de credit bancar/contract de leasing ș.a., precum și în fața altor instituții.

Drept comercial

 • consultanță juridică;

 • redactare contracte, acorduri de confidențialitate, acte adiționale;

 • redactare notificări, somații și alte proceduri prealabile;

 • redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, căi de atac și alte acte juridice;

 • asistare şi reprezentare în fața instanțelor de judecată în cauze care au ca obiect:

- ordonanțe de plată împotriva debitorilor;

- constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea contractelor;

- repunerea părților în situația anterioară constatării nulității, anulării, rezoluțiunii sau rezilierii contractelor (restituire preț, restituire bunuri);

- acțiuni în răspundere contractuală;

- obligație de a face/a nu face;

- obținere despăgubiri;

- contestații la executare;

- întoarcerea executării silite;

- validare poprire;

- atragerea răspunderii personale a administratorului;

- înscriere în tabelul de creanțe;

- contestație la cererea de deschidere a procedurii insolvenței;

- drepturi de proprietate intelectuală (mărci);

 • asistare juridică la negocieri;

 • asistare și reprezentare în fața executorilor judecătorești în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial/patrimonial când titlul executoriu îl reprezintă o hotărâre judecătorească/contract de credit bancar/contract de leasing ș.a., precum și în fața altor instituții.

Drept administrativ

 • consultanță juridică;

 • redactare proceduri prealabile;

 • redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenționale, căi de atac și alte acte juridice;

 • asistare şi reprezentare în fața instanțelor de judecată în litigii care au ca obiect:

- contestații împotriva deciziilor de impunere privind obligațiile fiscale (impozite, accesorii ș.a.) emise de autoritățile fiscale locale sau centrale;

- cereri privind un drept sau un interes legitim ce a fost lezat prin emiterea sau încheierea unui act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal sau refuzul de a soluționa o cerere privitoare la un astfel de drept sau interes legitim;

 • asistare și reprezentare în fața altor instituții (ANAF, DEFPL ș.a.).

Drept penal

 • consultanță juridică;

 • redactare sesizări, plângeri penale și alte acte juridice;

 • asistare și reprezentare în fața organelor de urmărire penală precum și în fața instanțelor de judecată.